sostreet

אומנות רחוב היא צורה מיוחדת של ביטוי תרבותי, ומערבבת את הגבוה עם הנמוך, הנגיש והנשגב, המחוספס והתעשייתי עם המדויק והמהודק, ובכל שכבה אוצר נוסף, אמת קטנה על הרחוב, ועלינו.

so street501

so street502

so street503

so street504

so street505

ordernow

soshermansoyou

Call Now Button